Faculty

Teaching Staff

ಕ್ರ.ಸ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಿಸುವ ಪಷಯ.
1ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೀಲವಂತಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 01.06.2015ಎಂ.ಕಾಂ. ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ16.07.1984 – ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
2ಶೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಎಆಯ್ಕೆಶೇಣಿ ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ.13.07.184 – ಕನ್ನಡ
3ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಧವಆಯ್ಕೆಶೇಣಿ ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ14.07.1984 - ಹಿಂದಿ
4ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕೂಮಾರ ಜವಳಕರ್ಆಯ್ಕೆಶೇಣಿ ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಕಾಂ.18.09.1984 – ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
5ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಈಶ್ವರಪ್ಪಆಯ್ಕೆಶೇಣಿ ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ15.06.1988 – ರಾಜ್ಯಶ್ರಾಸ್ತ್ರ
6ಡಾ.ಬಿ.ಕಿಷಪ್ಪ.ಆಯ್ಕೆಶೇಣಿ ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ01.07.1989 – ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭೀವೃಧ್ಧಿ
7ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೆ.ಡಿ.ಆಯ್ಕೆಶೇಣಿ ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ28.06.2000 – ಇಂಗ್ಲೀಷ
8ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ21.09.2001 - ಶಿಷಣಶಾಸ್ತ್ರ
9ಶ್ರೀಮತಿ.ರ್ನಿರಮಲಾ.ಎಸ್.ಉಪನ್ಯಸಕರುಎಂ.ಎ.ಎಂ. ಪೀಲ್05.12.2015 - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ


Part-Time Lecturers

ಕ್ರ.ಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಿಸುವ ಪಷಯ.
1ಡಾ.ಎಂ.ಗಾಂಧೀಜಿ.ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ.ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ 15.07.2015 – ಇತಿಹಾಸ
2ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ವಾಲಿಕರ್ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಇತಿಹಾಸ
3ಡಾ.ಹರ್ಷವರ್ಧನಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ.ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ 15.07.2015 – ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
4ಶ್ರೀ ಗಣಪತರಾವ ಎಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ.ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ 15.07.2015 – ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
5ಡಾ.ಸುರೇಂದ್ರಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
6ಕು.ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
7ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
8ಡಾ.ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಹಿಂದಿ
9ಡಾ.ವಸಂತ ನಾಶಿಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಕನ್ನಡ
10ಶ್ರೀ ಶರಣ ಪಾಟೀಲಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಗಣಕಶಾಸ್ತ್ರ
11ಕು.ಕವಿತಾಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
12ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ಇಂಗ್ಲೀøಷ
13ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾಂತಗೋಳಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಎ15.07.2015 – ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ


Non-Teaching Staff

1 Sri Narendra patil F D A 07-10-1994
2 Sri.Babu.S.Kudi C.C.T. 12-08-1982
3 Sri.P.Vishwanth S.D.C. 12-07-1984
4 Sri.Tukaram S.D.C. 07-10-1994
5 Sri.Parmeshwar. Basanna. Attender 07-10-1994
6 Sri.Rajshekar.S.M. Attender 01-01-2000
7 Sri Kashinath M G Peon 12-08-1982